Κατάθεση ερώτησης δέκα βουλευτών της ΔΗΜΑΡ για τις “προκλητικές αμοιβές” των στελεχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

«Έκπληκτοι» δηλώνουν δέκα βουλευτές της ΔΗΜΑΡ, σε ερώτησή τους προς τον υπουργό Οικονομικών, για τις “προκλητικές αμοιβές” των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

«Διαβάζουμε ότι ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου θα αμείβεται ετησίως με το ποσό των 100.000 ευρώ μεικτά, τα μέλη του Δ.Σ. με 30.000 ευρώ, η διευθύνουσα αύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής με 215.000 ευρώ, ο αναπληρωτής της με 185.000 ευρώ και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής με 165.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη εντύπωση τέλος, προκαλεί το γεγονός ότι οι παραπάνω αμοιβές του Συμβουλίου θα αποδίδονται και στα ex officio μέλη που ήδη χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, όπως ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών και ο διευθυντής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ερώτηση.

Το κείμενο υπογράφουν οι βουλευτές Β. Οικονόμου, Δ. Αναγνωστάκης, Γ. Κυρίτσης, Σ. Λυκούδης, Α. Ξυροτήρη, Γ. Πανούσης, Ν. Τσούκαλης, Ν. Φούντα, Γ. Ψαριανός και Θ. Ψύρρας.

Το εν λόγω ΦΕΚ αφορά στον διορισμό των μελών του ΔΣ στο Γενικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Πρόκειται για το φύλλο 35 με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2013 με τίτλο “Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα”.

Όπως όπως φαίνεται, οι αμοιβές των μελών του ΔΣ (μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Μέργος) ορίζονται ετησίως στις 30.000 ευρώ, ενώ του προέδρου στις 100.000 ευρώ ετησίως.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s