Ανακοίνωση της ΔΗΜΑΡ για το θέμα της ανεργίας

Η δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να υποστηριχθεί με αντίστοιχες αναπτυξιακές πολιτικές. Ταυτόχρονα, όμως, ο τεράστιος αριθμός των ανέργων απαιτεί τη λήψη έκτακτων και εκτεταμένων μέτρων υποστήριξης από το κράτος. Ο αναπροσανατολισμός των πόρων του ΕΣΠΑ είναι απαραίτητος.

Για να γίνει αυτό πρέπει τα αρμόδια υπουργεία να ενεργοποιηθούν και να καταθέσουν προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε μέσω διαπραγμάτευσης να καταστεί δυνατή  η χρηματοδότηση των δράσεων κοινωφελούς εργασίας, εργασιακής εμπειρίας και  αναβάθμισης των προσόντων. Καμιά ολιγωρία δεν δικαιολογείται. Οι άνεργοι έχουν ανάγκη από άμεσα μέτρα υποστήριξης.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s