Στους σεισμοπαθείς της Κεφαλονιάς θα δoθούν τα χρήματα των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΔΗΜΑΡ που προέρχονται από τις Επιτροπές της Βουλής

Με απόφαση της Κ.Ο. της ΔΗΜΑΡ, τα χρήματα που προέρχονται από τις Επιτροπές της Βουλής του μηνός Ιανουαρίου, θα κατατεθούν στον λογαριασμό 315/540365-04 της Εθνικής Τράπεζας.
Το ποσό, που αντιστοιχεί στο σύνολο των χρημάτων, που λαμβάνουν οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ κάθε μήνα, κατατίθεται σε έναν λογαριασμό για τις ανάγκες ομάδων πληθυσμού, που έχουν πληγεί από την κρίση.
Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση των βουλευτών της ΔΗΜΑΡ, η οποία έχει στόχο να βοηθήσει έστω και στο ελάχιστο τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Advertisements

Ενημέρωση για τη συμφωνία με ελληνικού Δημοσίου – Siemens ζητά η ΔΗΜΑΡ

Στις 22 Αυγούστου 2012 και μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της γερμανικής ηλεκτροτεχνικής εταιρείας SIEMENS A.G, καθώς και της θυγατρικής της στην Ελλάδα SIEMENS Α.Ε υπογράφτηκε «συμφωνία συμβιβασμού» δυνάμει της εξουσιοδότησης της παρ. 2 του άρθρου 324 του Ν. 4072/2012 (Α’ 86), το κείμενο δε της Συμφωνίας Συμβιβασμού προσαρτήθηκε στον προαναφερόμενο νόμο ως Παράρτημα ΧΙ. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε:

 1) Την καταβολή 80 εκατομμυρίων ευρώ, για το συμψηφισμό ισόποσων απαιτήσεων της Siemens, που αυτή έχει έναντι διαφόρων δημόσιων φορέων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται νοσοκομεία, ΕΡΓΟΣΕ κλπ .

 2) Την  καταβολή 90 εκατομμυρίων ευρώ, για μια περίοδο πέντε ετών, για τη χρηματοδότηση: α) φορέων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και έχουν ως σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος β) πανεπιστημιακών και επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της γνώσης και της εξειδίκευσης στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και την ανάπτυξης των πόλεων γ) 100 υποτροφιών κάθε έτος, για μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και της ανάπτυξης των πόλεων μέσω του ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και δ) παροχή ιατρικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού αυτού) για τα δημόσια νοσοκομεία, με έμφαση στα παιδιατρικά νοσοκομεία.

3) Την επένδυση εντός του 2012 ποσού ύψους Continue reading

Ερώτηση των βουλευτών Αιτωλοακαρνίας Νίκης Φούντα και Αχαΐας Νίκου Τσούκαλη σχετικά με την άμεση εφαρμογή του προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στη Δυτική Ελλάδα

Τον Οκτώβριο του 2012, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ένας άριστος υποψήφιος για τη φιλοξενία της πιλοτικής φάσης, καθώς η φτώχεια είναι εντονότερη και βαθύτερη στη Δυτική Ελλάδα από ότι στο σύνολο της επικράτειας.

Σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, πρόκειται για την δεύτερη φτωχότερη περιφέρεια της χώρας. Η μεγαλύτερη πόλη της, η Πάτρα, αντιμετωπίζει σήμερα όλες τις συνέπειες της αποβιομηχανοποίησης, με σημαντικότερη την υψηλή ανεργία. Μικρότερες πόλεις της Περιφέρειας, όπως το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, το Αίγιο, η Αμαλιάδα και ο Πύργος, καθώς και οι μικρότερες πόλεις, τα χωριά και οι αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας, αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του γεωγραφικού, οικονομικού, κοινωνικού και δημογραφικού ιστού της χώρας στο σύνολό της. Η γεωγραφική θέση της Περιφέρειας και κυρίως της

Πάτρας ως πύλης της χώρας προς τη Δύση, την έχει καταστήσει κόμβο μαζικών μεταναστευτικών ρευμάτων και επίκεντρο των κοινωνικών τριβών που συνδέονται με αυτά.

Αξίζει να τονιστεί ότι, ενώ στην αρχή της κρίσης η ανεργία στη Δυτική Ελλάδα ήταν χαμηλότερη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, σήμερα κυμαίνεται σε υψηλότερα από το μέσο όρο επίπεδα. Το συνολικό ποσοστό φτώχειας στη Δυτική Ελλάδα είναι πολύ υψηλό, με την Αιτωλοακαρνανία να «κρατάει» και τα σκήπτρα της παιδικής φτώχειας ανά την Επικράτεια. Αντίστοιχα, το κύριο αποτέλεσμα της έρευνας (2012) ήταν ότι το συνολικό ποσοστό του πληθυσμού με εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας του 2009, είναι πολύ υψηλότερο στη Δυτική Ελλάδα (45,1%) σε σχέση με το σύνολο της χώρας (35,4%). Η κατηγορία του

πληθυσμού που αντιμετωπίζει το υψηλότερο (διορθωμένο)ποσοστό φτώχειας είναι και πάλι οι άνεργοι:

57,3% στο σύνολο της χώρας, με ένα εντυπωσιακό 81,3% στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σε πρόσφατη συζήτηση (30.01.2014) της επίκαιρης ερώτησης της κ. Ξηροτύρη (υπ.αριθ. 472/27-1-2014) αναφορικά με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ο Υφυπουργός κ. Κεγκέρογλου ανέφερε ότι «απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, προκειμένου να ξεκινήσει να λειτουργεί το πρόγραμμα είναι η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων, γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε με τα εισοδήματα του 2011 τα οποία είναι τελείως διαφορετικά απ’ αυτά του 2012.»

Το εκκαθαριστικό, όμως, της εφορίας δεν μπορεί να αρκεί ως κριτήριο επιλεξιμότητας των αιτούντων.

Χρειάζονται πιο σύνθετες πληροφορίες για τα εισοδήματα και τις κοινωνικές παροχές που αυτοί εισπράττουν. Για το λόγο αυτό, όσοι κάνουν αίτηση για το επίδομα ελαχίστου εισοδήματος θα πρέπει να συμπληρώνουν μια ειδική δήλωση εισοδημάτων, η οποία στη συνέχεια να ελέγχεται ως προς την ακρίβειά της με διασταύρωση με τα στοιχεία του Taxis, των υπηρεσιών που χορηγούν κοινωνικά επιδόματα.

Η ορθή επιλογή των δύο περιοχών της χώρας όπου προβλέπεται να υλοποιηθεί η πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι αποφασιστικής σημασίας. Για να είναι επιτυχής, η επιλογή αυτή θα πρέπει να γίνει με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την γενίκευση ή όχι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε όλη την επικράτεια.

Κατόπιν των ανωτέρω, και επισημαίνοντας ότι:

– η ορθή λειτουργία ενός προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ενδυνάμωση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας,

– ότι προγράμματα ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος εφαρμόζονται σε 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο, ενώ στις υπόλοιπες τρεις (Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία) υλοποιούνται σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

• υπάρχει η σχετική πίστωση 20 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα στον εγκεκριμένο κρατικό

προϋπολογισμό,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται να επιταχύνει τις διαδικασίες για την άμεση εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, εφαρμόζοντας πιο ολοκληρωμένη μέθοδο αναγνώρισης

των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (εκτός της φορολογικής δήλωσης;)

2. Προτίθεται να συμπεριλάβει στη Δυτική Ελλάδα στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί πιλοτικά το μέτρο;

Τροπολογία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΔΗΜΑΡ, σχετικά με την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς, κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο», αναφορικά με την αναγκαία τροποποίηση του Νόμου 3838/2010 περί απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Η προτεινόμενη τροπολογία, αποβλέπει στο να προσαρμόσει τα άρθρα 1Α του υφιστάμενου νόμου 3838/10, στις παραδοχές και κρίση της υπ αριθ. 240 απόφασης της ολομέλειας του ΣτΕ. Η διατήρηση σε ισχύ της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών της 15ης Νοεμβρίου 2012 «Αναστολή διαδικασίας απονομής ιθαγενείας κατά τα άρθρα 1Α και 24 του Ν. 3838/2010.» για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έχει καταστήσει την Ελλάδα μοναδική χώρα χωρίς ισχύον κώδικα χορήγησης ιθαγένειας.

Επειδή το να αρνείσαι να παρέχεις την ιδιότητα του πολίτη σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, σε ανθρώπους που έχουν επιδιώξει και έχουν επιτύχει την κοινωνική ενσωμάτωση, λαμβάνει πλέον τον χαρακτήρα συλλογικής απόρριψης και καθήλωσης μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού σε υποτελή θέση, προτείνουμε την άμεση υιοθέτηση της τροπολογίας η οποία αποτελεί και τυπική υποχρέωση της πολιτείας μετά την απόφαση του ΣτΕ.

ΔΗΜΑΡ: «Ναι» στην τροπολογία για τα φάρμακα – «όχι» σε προϋπολογισμό και εξεταστική υποβρυχίων

Η ΔΗΜΑΡ θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό «επειδή ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες» αλλά και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική επιτροπή για τα υποβρύχια, για τα οποία μολονότι αναγνωρίζει την ύπαρξη πολιτικών ευθυνών, σημειώνει ότι «δεν επιλέγει την πόλωση και την ποινικοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης».

Επιπλέον η ΔΗΜΑΡ θα ψηφίσει θετικά για την τροπολογία για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων που προωθεί ο υπ. Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά οι ανακοίνωση της ΔΗΜΑΡ

1. Η ΔΗΜΑΡ θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό γιατί ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες και την υπερφορολόγηση. Ο προϋπολογισμός δεν κατάφερε να ανοίξει ούτε μια χαραμάδα προοπτικής και ελπίδας. Απουσιάζει οποιοδήποτε σχέδιο για την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων, όπως η ύφεση και η ανεργία ενώ απουσιάζει – αντί να κυριαρχεί- η αναπτυξιακή διάσταση.

2. Θα ψηφίσει θετικά για την τροπολογία που αφορά τα φάρμακα. Η ρύθμιση αποτελεί ένα βήμα για τη μείωση της τιμής των φαρμάκων προς όφελος των πολιτών.

3. Για την εξεταστική επιτροπή για τα υποβρύχια θα καταψηφίσει τη σχετική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ύπαρξη πολιτικών ευθυνών στη διαχείριση του ζητήματος των υποβρυχίων και των ναυπηγείων. Η ΔΗΜΑΡ ωστόσο δεν επιλέγει την τεχνική πόλωση και τη ποινικοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης, την οποία, εξάλλου εκμεταλλεύονται οι εχθροί του κοινοβουλευτισμού.

ΔΗΜΑΡ: Κατέθεσε τροπολογία για την ένταξη ομόφυλων ζευγαριών στο Σύμφωνο Συμβίωσης

Την κατάθεση τροπολογίας ώστε να συμπεριληφθούν τα ομόφυλα ζευγάρια στο Σύμφωνο Συμβίωσης ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΔΗΜΑΡ, η οποία μάλιστα ανέφερε ότι η εξαίρεση των ομοφυλόφιλων από τον νόμο – που πρόσφατα οδήγησε στην καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – δημιουργεί πολίτες «δεύτερης κατηγορίας».

Η τροπολογία-προσθήκη εντάσσεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης περί «Κύρωσης του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών».
Στην αιτιολογική τους έκθεση, 13 βουλευτές που προτείνουν τη σχετική τροπολογία αναφέρουν: «Το Σύμφωνο Συμβίωσης, αποτελεί μία σύμβαση που επιτρέπει την τυποποίηση των συντροφικών σχέσεων σύμφωνα με την αρχή ότι η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει στα μέλη της κοινωνίας, την απόλαυση των δικαιωμάτων τους με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα και την αλληλεγγύη, χωρίς διακρίσεις κοινωνικές, οικονομικές, φυλής ή φύλου.

Οι εξαιρέσεις που εισάγει o N. 3719/2008 για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν μπορούν παρά να δημιουργήσουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας καθώς δεν υπάρχει νομικό έρεισμα το οποίο να αποκλείει συντρόφους ίδιου φύλου από τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης.
»Η τάση εξάλλου που επικρατεί μεταξύ των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με εξαίρεση μόνο την Ελλάδα και τη Λιθουανία, είναι να θεσπίζουν νομοθεσία που αφορά ένα νέο σύστημα καταχωρημένης συμβίωσης ως εναλλακτική στο γάμο για άγαμα ζευγάρια, και να συμπεριλαμβάνουν τα ομόφυλα ζευγάρια στο πεδίο εφαρμογής τους. Επιπλέον, η τάση αυτή αντανακλά σε Continue reading

Σε κοινωφελή ιδρύματα οι αμοιβές των βουλευτών της ΔΗΜΑΡ από τις Επιτροπές της Βουλής

Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης, με επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ενημέρωσε ότι: Με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΔΗΜΑΡ, οι βουλευτές παραιτούνται από τις αμοιβές που προέρχονται από την συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και το συνολικό ποσό που θα προκύπτει θα δίδεται σε κοινωφελή  ιδρύματα. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής του προέδρου της ΔΗΜΑΡ: Continue reading