Μ. Σούλτς: Πώς θα αλλάξω την Ευρώπη

Οι Δέκα στόχοι για μία πιο δίκαιη και ανθρώπινη Ευρώπη

1970927_687056494669160_123377529_n1 Μια Ευρώπη που είναι οικονομικά ισχυρή, επενδύει στο μέλλον και συνδυάζει την ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη.

2 Μια Ευρώπη που δημιουργεί καλές θέσεις εργασίας και εξασφαλίζει δίκαιη αμοιβή μέσω ενός συμφώνου για τους κατώτατους μισθούς και μέσω της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών.

3 Μια Ευρώπη που θα μειώσει δραστικά την ανεργία των νέων μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια και πάνω απ’ όλα, θα επενδύσει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

4 Μια Ευρώπη που ενισχύει το κοινό μας νόμισμα, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ευημερία μας για να αντιμετωπίσουμε τον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

5 Μια Ευρώπη που καταπολεμά αποφασιστικά τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή και παρέχει καλύτερη προστασία έναντι επικίνδυνων τζόγων από τις τράπεζες και τους κερδοσκόπους.

6 Μια Ευρώπη που οδηγεί και πάλι τον κόσμο στην προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος, δίνοντας προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

7 Μια Ευρώπη που θα ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών και θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα.

8 Μια Ευρώπη που θα είναι πιο δημοκρατική και θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή του κοινού παίρνοντας τα ηνία της γραφειοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9 Μια Ευρώπη που σέβεται τη διαφορετικότητα και ασχολείται μόνο με ό,τι δεν μπορεί να ρυθμιστεί καλύτερα σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

10 Μια Ευρώπη που επιβεβαιώνει την ιδρυτική της έννοια για την ειρήνη, την κοινωνική ασφάλεια και την ευημερία και υπερασπίζεται αυτές τις αξίες στις εξωτερικές της σχέσεις.